Jesteśmy grupą ludzi, którzy w różny sposób zetknęli się z chorobą nowotworową. Wśród nas są pacjenci ich bliscy, lekarze, pielęgniarki, prawnicy.

Wspólnie przeciwdziałamy poczuciu osamotnienia, niewiedzy i zagubienia wobec budzącego lęk rozpoznania.

Podtrzymujemy się na duchu, wspieramy osoby chore na nowotwory, ich rodziny i opiekunów we wszystkich istotnych aspektach Ich życia, walczymy o godne warunki leczenia w Polsce zgodnie z europejskimi standardami.

Stowarzyszenie zrzesza również osoby, które chcą czynnie angażować się w promocję zdrowia i uświadamiać społeczeństwo czym tak naprawdę jest rak.

Nasze główne cele to:

 • Reprezentowanie interesów chorych na nowotwory
 • Ochrona praw osób chorych na nowotwory
 • Ochrona i promocja zdrowia w zakresie problematyki nowotworowej
 • Pomoc i organizacja ruchu wzajemnego niesienia pomocy chorym na raka
 • Zabieganie o leczenie chorych na nowotwory zgodnie ze światowymi standardami
 • Pomoc w dostępie do opieki medycznej
 • Podnoszenie świadomości społecznej w zakresie chorób nowotworowych
 • Zintegrowanie środowiska osób zmagających się z rakiem
 • Promocja i organizacja wolontariatu
 • Dobroczynność publiczna • Stowarzyszenie Pacjent Jest Najważniejszy jest niezarobkową
  organizacją społeczną posiadającą osobowość prawną,
  wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych
  i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej
  Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000454358

  Obsługa "cookies" (ciasteczek) na stronie