WŁADZE:


Zarząd:

 • Prezes Zarządu - Anna Skłucka
 • Wiceprezes Zarządu - Mirosław Cienkowski
 • Komisja Rewizyjna:

 • Przewodnicząca - Magdalena Paruch
 • Wiceprzewodnicząca - Agata Bożek
 • Członek - Barbara Wojnowska • Stowarzyszenie Pacjent Jest Najważniejszy jest niezarobkową
  organizacją społeczną posiadającą osobowość prawną,
  wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych
  i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej
  Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000454358

  Obsługa "cookies" (ciasteczek) na stronie