Pałac Lubomirskich
Pl. Żelaznej Bramy 10
00-136 Warszawa

tel./fax 22 703 43 93
email: biuro@spjn.pl

Nr rachunku bankowego:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0090 3050 5508
Stowarzyszenie Pacjent Jest Najważniejszy jest niezarobkową
organizacją społeczną posiadającą osobowość prawną,
wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych
i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000454358

Obsługa "cookies" (ciasteczek) na stronie